+
Logowanie
Zapomniałeś hasła?
Logowanie
Ilość nieruchomości
52 866
Zarejestrowanych biur
202
Zarejestrowanych użytkowników
508
Fanów
52 554

Pozemok v obci Vydrany

  • Cena 11 000,00 EUR
  •  11 000,00 EUR/m2
  • Lokalizacja:Vydrany
  • Aktualizacja:7.6.2018 14:09:19
  • Numer identyfikacyjny:442
  • Grunt użytkowy1 m2
  • Działka1 m2
  • Kategoria: Łąka, pastwisko / Aukcja
  •   www.topnieruchomosci.pl/id59482

Opis nieruchomości

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 1798 vedenom Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor, Obec: Vydrany, Katastrálne územie: Vydrany, a to:
 parcela reg. „C“ č. 653/1 vo výmere 3528 m2, Trvalé trávne porasty,
 parcela reg. „C“ č. 653/11 vo výmere 4676 m2, Zastavané plochy a nádvoria,
(ďalej len „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby: Pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce Vydrany v rovnomennom katastrálnom území, v okrese Dunajská Streda.
Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

Opis stavu predmetu dražby: Pozemok parcelné číslo 653/1 je zaradený v katastri nehnuteľností ako trvalé trávne porasty. Evidovaný je na LV č. 1798. Pozemok parcelné číslo 653/1 bol v predošlom období využívaný na skládku komunálneho odpadu a hlavne vývoz splaškov a výkalov, je značne kontaminovaný. V mieste, kde sa nachádza pozemok nie je možnosť napojenia na vyhovujúco dostupné rozvody elektrickej siete. Pozemok je rovinatý.
Pozemok parcelné číslo 653/11 je zaradený v katastri nehnuteľností ako zastavané plochy a nádvoria. Evidovaný je na LV č. 1798. Pozemok parcelné číslo 653/11 bol v predošlom období využívaný na skládku komunálneho odpadu, je čiastočne kontaminovaný. V mieste, kde sa nachádza pozemok je možnosť napojenia na vzdialenejší elektrický rozvod. Pozemok je rovinatý.

Kontakt do sprzedawcy


Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.
Masarykova 21
Košice

Registrovaný na TopReality.sk
od 11.10.2012
Ing. Monika Študencová
tel 0911 Pokaż


Skontaktuj się z pośrednikiem


Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov v nasledovnom znení.